Empreses i autònoms

- ASSESSORIA FISCAL

 

Basat en un coneixement complet de les obligacions fiscals i de les alternatives legals que li permeten una tributació justa. Planifiquem i gestionem els seus impostos en funció dels seus interessos, i si és necessari, els defenem davant la Inspecció d’Hisenda.

 

 

- ASSESSORIA COMPTABLE - MERCANTIL

 

Confeccionem la seva comptabilitat a les nostres oficines o a la seva pròpia empresa. Adaptem el Pla Contable d'acord amb les característiques organitzatives de la seva empresa, amb l'objectiu de facilitar-li la presa de decisions.

 

- GESTIÓ LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

 

Realitzem totes les tasques pròpies de l’àmbit laboral: contractes de treball en funció de les seves necessitats, gestió de nòmines i Seguretat Social, treballadors autònoms, treballadors de la llar, acomiadaments, etc.

 

- INTERMEDIACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS

 

L'ajudem en els seus tràmits poc habituals davant l'Administració i la resta d'entitats.

 

- Ajuntament: Notificacions, instàncies, llicència d'obertura i d'obres, liquidació plusvàlua,...

 

- Generalitat: Registre de documents. liquidacions davant l'Agència Tributària de Catalunya (Actes jurídics documentats, Impost successions i Donacions, Cèdules d'habitabilitat, altres)

 

- Registre de la propietat: Inscripció de documents públics, cancel·lació hipoteques, certificats, notes simples finques registrals,...

 

- Seguretat social: Prestacions jubilació, invalidesa, viudïtat, convenis especials, ...

 

- OTG/SOC: Prestacions d'ajudes familiars, d'atur, capitalització prestació desocupació.

 

- Trànsit: Canvi de nom de vehicles, baixes, duplicats de documents, informació sobre vehicles,...

 

HORARI

Dilluns a Dijous

de 8.00 a 18.00

Divendres de 8.00 a 15.00

NO TANQUEM AL MIGDIA!

 

 

 

 

 

* del 15/07 al 15/09

obert de 8.00 a 15.00

Tel. 972730018

Correu electrònic: ascaparros@ascaparros.com

 

 

ON SOM

Plaça Mainada 2

17530 CAMPDEVÀNOL


Llamar

E-mail

Cómo llegar