Administració de finques

Els nostres serveis d'administració de finques

Administració de finques i gestió de tots els assumptes relacionats amb la propietat, tant a nivell legal com a financer.

Confecció de contractes de lloguer

Redactem i elaborem contractes de lloguer per ajudar amb l'administració de finques.

  1. Constitució i devolució de la fiança a la Cambra de la Propietat Urbana
    La Cambra de la Propietat Urbana és una entitat que s’encarrega de protegir els interessos dels propietaris, i en alguns casos, cal la constitució i la devolució de la fiança davant aquesta entitat.
  2. Liquidació de limpost al registre de la propietat.
    Aquest impost s’ha de pagar quan es realitza una transacció de compra o venda d’una propietat, i es liquida al Registre de la Propietat, que és una entitat que s’encarrega d’inscriure i publicar els actes i els contractes relatius als béns immobles.

Gestió de cobrament mensual del lloguer

Ens encarreguem de rebre el pagament mensual de l’inquilí i transferir-lo al propietari.

Gestió de morositat

En cas que hi hagi algun problema amb la morositat de l’inquilí, s’ofereix el servei de gestió de morositat, que consisteix a fer el seguiment i la gestió dels pagaments pendents si l’inquilí s’endarrereix o no compleix les obligacions.

Assessorament a la compravenda d’immobles

Brindem orientació i suport en el procés de compra o venda d’una propietat.

Comunitats de propietaris

El nostre equip administra i gestiona tota l’activitat pròpia de les comunitats de propietaris adaptant-se a la singularitat de cada comunitat.

T’interessen els nostres serveis d’administració de finques? Envia’ns un correu usant aquest formulari.