Assessorament a empreses i autònoms

Els nostres serveis d'assessorament a empreses i autònoms

Els serveis d'assessorament a empreses i autònoms de Caparrós Assesors ajuden les empreses i autònoms a millorar-ne la gestió i assolir els objectius empresarials.

Assessoria fiscal

Basat en un coneixement complet de les obligacions fiscals i de les alternatives legals que li permeten una tribulació justa. Planifiquem i gestionem els seus impostos en funció dels seus interessos, i si cal, el defensem davant de la Inspecció d'Hisenda.

Assessoria comptable i mercantil

Confeccionem la seva comptabilitat a les nostres oficines oa la seva pròpia empresa. Adaptem el Pla Comptable d'acord amb les característiques organitzatives de la vostra empresa, amb l'objectiu de facilitar-vos la presa de decisions.

Gestió laboral i seguretat social

Realitzem totes les tasques pròpies de l'àmbit laboral en funció de les vostres necessitats: Gestió de nòmines, Seguretat social, treballadors autònoms, treballadors remots, acomiadaments, etc.

Intermediació amb les administracions

Us ajudem en tots els vostres tràmits poc habituals davant l’Administració i la resta d’entitats.


 • Ajuntament:
  Notificacions, instàncies, llicència d’obertura i obres, liquidació plusvàlua, etc.
 • Generalitat:
  Registre de documents, liquidacions davant de l’Agència Tributària de Catalunya (Actes jurídics documentats, Impost de successions i Donacions, Cèdules d’habitabilitat, etc.)
 • Registre de la propietat:
  Inscripció de documents públics, cancel·lació d’hipoteques, certificats, notes simples, finques registrars, etc.
 • Seguretat social:
  Prestacions de jubilació, invalidesa, viduïtat, convenis especials, etc.
 • OTG/SOC:
  Prestacions dajuts familiars, atur, capitalització de prestació de desocupació, etc.
 • Transit:
  Canvi de nom de vehicles, baixes, duplicat de documents, informació sobre vehicles, etc.

T’interessen els nostres serveis d’assessorament a empreses i autònoms? Envia’ns un correu usant aquest formulari.